Mar 28, 2015

ഇല്ല, ആരും യുക്തിവാദിയായി ജനിക്കുന്നില്ല!

പല യുക്തിവാദികളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കുട്ടികളും യുക്തിവാദികളായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്, സമൂഹം കണ്ടിഷൻ ചെയ്ത് അവരെ വിശ്വാസികളാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ. ഒപ്പം കൗതുകത്തോടെ എന്തെങ്കിലും പരിശോധിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പടമോ മറ്റോ കാണുകയും ചെയ്യും. എനിക്കതിനോട് വിയോജിപ്പുണ്ട്. കുട്ടികൾ അവിശ്വാസികളോ യുക്തിവാദികളോ ആയി ജനിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അവർ അജ്ഞരായി ജനിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളു.

യുക്തിവാദം പറയുന്നതുപോലെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാനുള്ള പ്രവണത കുട്ടികളിൽ കാണാം എന്നത് ശരി തന്നെ. അവർ ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും നോക്കിയും, കുലുക്കി നോക്കിയും മണത്തും നക്കിയുമൊക്കെ ഒരു വസ്തുവിനെ പഠിയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് മുതിർന്ന മതവിശ്വാസികളും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചും പരിശോധിച്ചും തികച്ചും യുക്തിപൂർവം തന്നെയാണ് ഏതൊരു മതവിശ്വാസിയും ജീവിതത്തിലെ 90 ശതമാനത്തിലധികം തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നത്. വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായാൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഒരു മതവിശ്വാസിയും അതിനെ ദിവ്യഗർഭം എന്ന് വിളിക്കില്ല. "അത് വെറും വഴിപാടാണ്", "വെറും നേർച്ചയാണ്" എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ പരോക്ഷമായി മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലുള്ള അർത്ഥശൂന്യത പോലും വിശ്വാസികൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മ മീൻ വാങ്ങുമ്പോ ചീഞ്ഞതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് മുതൽ അന്ധവിശ്വാസിയായ ഒരു ഇസ്രോ സയന്റിസ്റ്റ് റോക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വരെ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന യുക്തിവാദത്തിന്റെ വിജ്ഞാനസമ്പാദന രീതി പിൻതുടരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന 'യുക്തിവാദ ലക്ഷണ'ങ്ങളിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. അവരത് മുതിർന്ന ശേഷവും തുടരുന്നുണ്ടല്ലോ. കിലുക്കാംപെട്ടി കൈയിൽ കിട്ടുമ്പോ കരച്ചിൽ നിർത്തുന്ന കുട്ടിയുടെ വിശ്വാസസ്വഭാവം നമ്മൾ കാണാതിരിക്കരുത്. വലുതാകുമ്പോൾ കരച്ചിൽ നിർത്താൻ നമ്മൾ വലിയ 'കിലുക്കാംപെട്ടികളെ' ആശ്രയിക്കുന്നു.

പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് 60%-ൽ നിന്ന് 90% ആക്കി മാറ്റുന്നതിനേക്കാൾ അധ്വാനം വേണ്ടിവരും അത് 90-ൽ നിന്ന് 95% ആയി ഉയർത്താൻ എന്ന് പറയാറില്ലേ? അത് തന്നെയാണ് യുക്തിവാദത്തിന്റെയും കാര്യം എന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. 90% മേഖലകളിലും പ്രയോഗിക്കുന്ന യുക്തിവാദം ബാക്കി 10% കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ നല്ല അധ്വാനം വേണ്ടി വരും (എനിയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്). പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച തലച്ചോറിന് മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കൂ. അവിടെ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നതിനെക്കാൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന പാഠമാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിയ്ക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ആ പരിശീലനത്തിൽ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന മതബോധം വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മതങ്ങളെല്ലാം, തീരെ ചെറുപ്പം മുതലേ കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നതിന് പകരം എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്ന് കുഞ്ഞ് തലച്ചോറുകളിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് ആശയപരമായ ഒരുതരം അടിമത്തം ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. അത് പൊട്ടിച്ച് വെളിയിൽ വരിക അത്ര എളുപ്പമല്ല. യുക്തിവാദം എന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേയ്ക്കും തലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് ദശാബ്ദങ്ങൾ പഴക്കം കാണും. പഴകുംതോറും അത് കളയാൻ മടിയാകും. ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ യുക്തിവാദത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളിന് "25 വർഷം താൻ വിഡ്ഢിത്തം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു" എന്ന കാര്യം അംഗീകരിക്കുക (ഈഗോ സമ്മതിക്കുമോ!), തീവ്രവാദത്തെക്കാൾ യുക്തിവാദത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്ന മതപാഠം കാരണമുള്ള സാമൂഹികമായ ഭീഷണികൾ മറികടക്കുക എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വെല്ലുവിളികളാണ് മുന്നിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതാധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തിൽ വളർന്നവർക്ക് യുക്തിവാദം എന്നത് തീരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല.

യുക്തിവാദം പഠിച്ചെടുക്കുക തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണമുണ്ട്-പരിണാമപരമായി നമ്മുടെ തലച്ചോറ് മതവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി രൂപപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് യുക്തിവാദിയുടെ തലച്ചോറുമായല്ല, വിശ്വാസിയുടെ തലച്ചോറുമായി തന്നെയാണ്. (എഴുന്ന് നിൽക്കാത്ത കഴുത്ത്, ചവയ്ക്കാനാവാത്ത വായ, തറയിൽ ഉറപ്പിക്കാനാവാത്ത കാല്, നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത മൂത്രനാളി എന്നിങ്ങനെ ജനനസമയത്തുള്ള അമ്പതിലധികം ന്യൂനതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനെയും പെടുത്താം) അതിന് കാരണം മനസിലാക്കണമെങ്കിൽ 'ദൈവം സ്വന്തം ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്പെഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റാണ് മനുഷ്യൻ' എന്ന മതപുസ്തകത്തിലെ അഹങ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ച്, 'നൂറായിരം ജീവവർഗങ്ങളിൽ വലിയൊരു തലച്ചോർ ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ പുരോഗമിച്ച ഒരു ജീവവർഗം മാത്രമാണ് മനുഷ്യർ' എന്ന എളിമയുടെ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. ആ തലച്ചോറ് കോടിക്കണക്കിന് വർഷം കൊണ്ട് കൈമാറിവന്ന തലച്ചോറുകളുടെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണെന്ന് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു. അതിനാൽ മനുഷ്യൻ ആത്യന്തികമായി ഒരു മൃഗമാണ്. 'മൃഗീയമായ' ഒരു തലച്ചോറ് തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ തലയിലും ഇരിക്കുന്നത്. അത് മതത്തിന് വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, മതം ഒരു മൃഗീയവാസനയാണ്.

ഇക്കാര്യം വളരെ വിശദമായ ചർച്ചയിലൂടെ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാനാകൂ. ദൈവം നേരിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതാണെങ്കിൽ വലിയൊരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിശ്വാസികളായി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു മതവും വ്യക്തമായ ഉത്തരം തരില്ല. പക്ഷേ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനവും ഇന്നും എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളായി തുടരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശാസ്ത്രം ഉത്തരം തരുന്നുണ്ട്. അതറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ സീരീസ് അവസാനം വരെ കാണുക.


എന്തായാലും എല്ലാവരും യുക്തിവാദികളായി ജനിക്കുന്നു എന്ന വാദം യുക്തിവാദികൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അത് വെറും ബഡായി മാത്രമായിപ്പോകും.

No comments:

Post a Comment